2016-04-26

3ngage – rör, vänd och vrid på produkter via Internet

Spook lanserar ny plattform för interaktivt 3D-innehåll till e-handel och mobilhandel

Spook AB lanserar idag 3ngage – ett nytt slags plattform för interaktivt 3D-innehåll till e-handel och mobilhandel. 3ngage gör det möjligt att visualisera och undersöka produkter, även sådana som bara är på ritningsstadiet. Du kan se produkten i dess tänkta miljö, plocka isär den i delar, utforska från alla vinklar och se hur den fungerar. Verktyget kan användas i valfri webbläsare, på valfri typ av enhet, utan appar och utan något att installera. 3ngage fungerar också med VR-glasögon.

(Den första komersiella implementationen
finns från idag på http://actiste.com)

– 3ngage låter dig uppleva en produkt i interaktiv 3D. Det är mycket enkelt och tillgängligt, det funkar överallt där du använder Internet. 3ngage-upplevelser kan bäddas in i webbplatser och e-butiker, nära köpknappen. Det är interaktiva upplevelser som låter konsumenten utforska, konfigurera och köpa våra kunders produkter på ett nytt och mer engagerande vis, säger Thomas Krotkiewski, VD på Spook AB.

Den digitala utvecklingen har gett e-handeln fantastiska möjligheter. Individanpassat innehåll, analytics, smart targeting, betalningslösningar och automatisering. Utvecklingen har definitivt förbättrat alla aspekter av att driva en e-handelsaffär. Ett problem som fortfarande gäckar e-handeln är dock bristen på verklighetsanknytning och möjlighet att utforska produkterna tillräckligt väl.

När det gäller dyrare och mer komplexa produkter så räcker det inte med bilder eller video, även om materialet håller hög kvalitet. Därför konverterar sådana produkter sämre.

3ngage har utvecklats in-house av Spook, ett svenskt konsultföretag som specialiserar sig inom digital marknadsföring. Motorn bygger på HTML5/WebGL-teknologi som funderar i flertalet mobila och stationära webbläsare utan något behov att installera appar, plug-ins eller annan mjukvara.

3ngage passar bra i e-handelssammanhang, men Spook tittar också på tillämpningar inom industrisektorn, där 3ngage kan hjälpa till att åskådliggöra processer och maskiner för slutanvändare och personal. Spook har också startat pilotprojekt med partners i fastighetssektorn, där 3ngage låter företag uppleva kontorsutrymmen och konfigurera design och möbler.

Den första kommersiella tillämpningen av 3ngage blir visualiseringen av Actiste – ett uppkopplat hjälpmedel för insulinbehandlade diabetiker. Det är en medicinteknisk tjänst som skapats av Stockholmsföretaget Brighter, ett health tech företag. Lanseringen av 3ngage-upplevelsen som låter Actiste utforskas virtuellt görs i samband med den nordiska e-hälsokongressen Vitalis den 24 April. Den kommer att kunna upplevas på plats samt på Actiste.com

– Vi utforskar ständigt smarta digitala lösningar som kan presentera unika egenskaper på ett tillgängligt sätt. Målet i detta fall är att skapa ett aktivt engagemang för produkten och där räcker inte video och skriftliga beskrivningar hela vägen fram. Tack vare 3ngage kan alla som vill få ”känna” på Actiste och utforska potentialen hos vår nya produkt. Det blir en riktigt handgriplig upplevelse direkt i webbläsaren, säger Petra Kaur, marknads- och kommunikationschef på Brighter AB.

Spook planerar fler tillämpningar i nära framtid, flera av dessa kommer att ha en internationell publik.

– Vi är positivt överraskade av det enorma intresse vi har mötts av från marknaden – från industriföretag och fastighetsjättar, e-handlare, leverantörer och konsumenter. Vi kommer också att starta ett forskningsprojekt tillsammans med en av Sveriges högskolor för att se hur 3ngage kan påverka köpbeteende, säger Thomas Krotkiewski.

För mer information, kontakta:
Thomas Krotkiewski, VD, Spook AB
+46 708 20 19 72
thomas@spook.se

Ted Bergdahl, presskontakt
+46 709 56 00 80
ted@spook.se

Bildmaterial:
http://bit.ly/spook3ngage

Länkar:
Spook ABs webbplats: http://spook.se/
3ngage-plattformens webbplats: http://3ngage.se/
Brighter ABs webbplats: http://brighter.se/
Actiste-produktens webbplats (där en 3ngageupplevelse finns inbäddad): http://actiste.com/

Om Spook AB
Spook är en marknadsföringsbyrå som fokuserar sig inom Betalnings- och Detaljhandels-sektorerna och skapar kommunikation som driver mätbara affärer. Spook utforskar och utvecklar teknologier som förstärker kundens förståelse av ett erbjudande, som ett sätt att öka konvertering och skapa kundnöjdhet. Spook har lanserat en plattform och en process för att skapa interaktiva 3D-upplevelser som kan visas i valfri webbläsare i digitala och mobila kanaler. Plattformen heter 3ngage.